สพ 0023.3/ว12741 1-ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว12741 2-ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 12682 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 743 จัดตั้งศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 12671 โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ0023.3/ว 12558 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 12518 เร่งรัดการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 12522 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 959
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ : 035-473-614 โทรสาร : 035-473-614
จำนวนผู้เข้าชม 1,187,372 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com